KONFERENCJA Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości (18-19 czerwiec 2018)

Serdecznie zapraszamy do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Centrum Badań Azjatyckich
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku – inspiracje z historycznej przeszłości, współczesność i scenariusze przyszłości

18-19 czerwca 2018 roku
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV
02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3

CELE I TEMATYKA:

Szlak Jedwabny – wielki historyczny symbol  naszej cywilizacji może być różnie opisywany w wielu ważnych szczegółach i jego wiodące idee mogą być różnie wykorzystywane na potrzeby współczesności.  Na naszych oczach historia antyczna dzieje się dalej – jest niejako kontynuowana poprzez chińskie decyzje znane oficjalnie światu od 2013 r. jako Inicjatywa Pasa i Szlaku.  Ma to swój w wymiar globalny przez  tworzenie się nowych struktur  i zjawisk gospodarczych w skali świata, ale ten „Nowy Szlak Jedwabny” wpływa również na losy poszczególnych krajów, ich grup i poszczególnych ludzi.

Centrum Badan Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu Vistula pragnie zaprosić do dyskusji nad wieloma aspektami  tych procesów, szczególnie iż  na głównych mapach świata trasa współczesnego  Pasa i Szlaku prowadzi z Chin i krajów środkowoazjatyckich do Europy Zachodniej – właśnie przez Polskę. Od czerwca 2016 r. Polska jest również członkiem jednej z podstawowych instytucji finansowych Nowego Szlaku – Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Ważne inicjatywy cząstkowe tego gigantycznego projektu chińskiego mogą tworzyć dodatkowe impulsy dla wzrostu znaczenia regionu Europy środkowo-wschodniej w szerszym kontekście całej Europy i świata.

Konferencja ma na celu kontynuację dyskusji nad ogromnym bogactwem różnorodnych aspektów Inicjatywy Pasa i Szlaku widzianej z odmiennych perspektyw czasowych:

  • pradawnej historii Szlaku Jedwabnego,
  • zjawisk związanych z bieżącym wdrażaniem chińskiej Inicjatywy
  • wizji przyszłości: długofalowych perspektyw realizacji tego projektu.

Intencją organizatorów jest kontynuowanie – polskiej i międzynarodowej – dyskusji nad tą tematyką, jak i otwarcie nowych wątków rozważań w trzech różnych, choć powiązanych ze sobą płaszczyznach:  politycznej,  ekonomicznej i  kulturowej.Wielowarstwowa i złożona, a jednocześnie pociągająca intelektualnie tematyka konferencji i związana z nią dyskusja, w dużej mierze będzie próbą dodania nowych wektorów środowiska akademickiego i praktyków gospodarczych do toczącej się już dyskusji o Szlaku – w różnych środowiskach i na różnych poziomach. Będzie próbą ustosunkowania się do aktualnych dylematów, przed którymi stoi współczesna Polska, Europa i świat.Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie nie tylko doskonałym forum dla dyskusji, ale i punktem wyjścia do dalszych wspólnych badań i inicjatyw.

Kalendarz zgłoszeń na konferencję

Ramowy Program Konferencji

Honorowy patronat

 Rada Naukowa Konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji