Dr hab. Wojciech Hübner

prof

 Dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich – Dr hab.  Wojciech Hübner, Profesor AFiB Vistula w Warszawie

Absolwent Wydz. Handlu Zagranicznego SGPiS (obecna Szkoła Główna Handlowa), tam też doktoryzował się (1974) i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Odbył studia podoktoranckie  na uniwersytecie Harvarda (USA), Wydział Ekonomii. Wykładał na Uniwersytecie J. Gutenberga w Mainz  (Niemcy), Wydział Prawa i Ekonomii i kierował tam projektem „Schwerpunkt Polen” (1984-85). Wykładał gościnnie w USA (1989 – 1994): m.in. w San Jose State University, Harvey Mudd College, Claremont, CA, oraz w College of Business przy San Francisco State University.

Równolegle do działalności akademickiej pracował jako ekspert ONZ w krajach rozwijających się Afryki Płd.-Wschodniej  i w innych częściach świata. Od 1995 r. kierował projektami UNIDO i UNDP w Azji Centralnej, pełniąc m.in. funkcję doradcy regionalnego UNDP. Z Azji Centralnej został przeniesiony do Chin i w latach 2005-2007 kierował w Pekinie międzynarodowym programem ONZ „The Silk Road Initiative” rozwijającym współpracę regionalną pomiędzy Chinami i Azją Centralną opartą na tradycjach Szlaku Jedwabnego. W 2007 r. współzałożył międzynarodową organizację pozarządową „ The Silk Road Global Alliance”, która – czerpiąc głównie z inicjatywy obywatelskiej aktywistów różnych krajów – kontynuowała pielęgnację i rozwój pokojowych tradycji współpracy odwołujących się do doświadczeń historycznego Szlaku Jedwabnego. W latach 2007 – 2015 pełnił również funkcję Sekretarza Generalnego międzynarodowej organizacji pozarządowej „World Citizens Organization” z siedzibą w Seulu.

Od 2011 r. pracuje z powrotem w środowisku akademickim w Polsce, pełniąc m. in funkcję kierownika Katedry i Dyrektora Programu Ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2017 r. Dyrektor Instytutu Badan Azjatyckich (Asia Research Insitute) przy Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu (Grupa Uczelni Vistula) w Warszawie.