Ramowy Program Konferencji

DZIEŃ PIERWSZY – 18 CZERWCA 2018 r.

REJESTRACJA                                                                                  9.00 – 9.30

OTWARCIE KONFERENCJI                                                         9.30 – 9.45

Rektor AFiBV prof. dr hab.  Witold Orłowski, dr hab. Wojciech Huebner – dyrektor Centrum Badań Azjatyckich

SESJA I  (język polski)

Nowa Azja i jej nowa rola w architekturze świata: osiągnięcia i zagrożenia 

Skróty referatów – autorzy będą mieli ok. 15 min na wypowiedź        10.00 – 11.30

Dyskusja panelistów i dyskusja plenarna                                                       11.30 – 12.00

PRZERWA KAWOWA & NETWORKING                                              12.00 – 12.30

SESJA II (język polski)

Polska i Chiny w kontekście Inicjatywy Pasa i Szlaku,  zmian w strukturze gospodarki światowej i procesów globalizacji 

Skróty referatów – autorzy będą mieli ok.15 min na wypowiedź         12.30 – 14.00

Dyskusja panelistów i plenarna                                                                           14.00 – 14.30

PRZERWA LUNCH          14.30 – 15.15

SESJA III  (język polski lub angielski)

Nowy Jedwabny Szlak: współpraca i rywalizacja 

Skróty referatów – autorzy będą mieli ok.15 min na wypowiedź             15.00 – 16.45

Dyskusja panelistów i dyskusja plenarna                                                            16.45 – 17.15

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji                                                    17.15 – 17.30

UROCZYSTA KOLACJA DLA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ I PANELISTÓW                                                                                                                                 18.00 – 20.00


 

 

DZIEŃ DRUGI – 19 CZERWCA 2018 r.

SESJA IV (język angielski)

Nowy Jedwabny Szlak – perspektywa długiego horyzontu 

Skróty referatów – autorzy będą mieli ok. 15 min na wypowiedź              9.00 – 11.15

Dyskusja panelowa                                                                                                         11:30 – 12.00

przerwa kawowa & networkinG /Coffee break & networking 12.00 – 12.30

GOŚĆ SPECJALNY                                                           12:30 – 13:30                Wystąpienie prof. dr hab. Grzegorza Kołodko 

Sesja V (język angielski), on-line – wideokonferencja: Eurazja, Chiny i świat w czasach Inicjatywy Pasa i Szlaku / Eurasia, China and the world in the times of the Belt and Road Initiative

Wystąpienia uczestników / presentations by the panel participants       12.30 – 15.15

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI                                                                    15.15 – 15.30