Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego”. Wydarzenie będzie poświęcone sprawom związanym z bieżącym rozwojem całego kontynentu azjatyckiego oraz z sytuacją gospodarczą i społeczną poszczególnych krajów tego regionu – szczególności współczesnych Chin. W jakiej roli widzimy Chiny w dłuższej perspektywie globalnej? Czy Chiny mogą się stać w przyszłości w pełni akceptowanym liderem lub wpół-liderem świata, który nie tylko imponująco dużo produkuje i eksportuje, ale również do pewnego stopnia kształtuje sposób pojmowania kanonów funkcjonowania współczesnych i przyszłych społeczeństw?

Od czasów Deng Xiaopinga zmienił się drastycznie model funkcjonowania gospodarki chińskiej, ale również – jakby dla przypieczętowania sukcesu w skali globalnej – pojawiła się chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku”, koncepcja reaktywacji tradycji historycznego Szlaku Jedwabnego. Jest ona adresowana przede wszystkim do super- kontynentu Eurazji, ale ma znaczenie iście globalne, w tym potencjalnie duże znaczenie dla Polski i wielu innych krajów i regionów.

Konferencja poruszy ten krąg problemów i dylematów zasygnalizowanych w opublikowanej (przełom 2016/17) monografii Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego (red. naukowa prof. Wojciech Hübner), Zastanowimy się również nad przyszłym modelem rozwoju krajów i świata, znaczeniu zachodzących zmian strukturalnych i o miejscu Polski w tych zjawiskach.

Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do wszystkich zainteresowanych profesorów, doktorów i doktorantów. Serdecznie zapraszamy w piątek 2 czerwca o godz. 10:45 do sali 21 (Sala Senatu).