Kalendarz zgłoszeń na konferencję

KALENDARZ ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (drugi dzień obrad), przewidujemy udział gości zagranicznych, z którymi opracowaliśmy merytoryczną koncepcję konferencji.

TERMINY I OPŁATY

 • 28.03.2018 – pierwszy termin zgłoszenia na konferencje
 • 04.2018 – termin nadsyłania artykułów do „Kwartalnika Naukowego Uczelni Vistula“
 • 30.03.2018 – termin płatności za udział w konferencji (opłata 50 zł/dzień) i/lub publikację
  (opłata pakiet: 250zł; sama publikacja 150 zł)
 • 05.2018 – drugi termin zgłoszenia na konferencję
 • 06.2018 – drugi termin nadsyłania artykułów do „Kwartalnika Naukowego Uczelni
  Vistula“
 • 05.2018 – drugi termin płatności (opłata pakiet: 350 zł; sama publikacja 170 zł)

nr konta: Alior Bank: 49 2490 0005 0000 4520 8418 9996 – do wpłat w PLN

Tytuł wpłaty: Silk Road Konferencja Imię i nazwisko uczestnika

 • Artykuły/referaty na konferencję (w języku polskim lub angielskim (preferowany)) (obj. 0,5 -1 ark.) należy nadsyłać elektronicznie na adres: nauka@vistula.edu.pl Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły zostaną opublikowane w „Kwartalniku Naukowym Uczelni Vistula” (Vistula Scientific Quarterly) 2018, nr 4 (9 pkt, lista B MNiSW).
 • Wymogi redakcyjne są podane na stronie internetowej Wydawnictwa http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/autorow
 • Elektroniczne zgłoszenie udziału pod adres: https://goo.gl/forms/u1F0XJA3HB0qiuJm1
 • Strona internetowa konferencji: http://arc.vistula.edu.pl zakładka: Wydarzenia
 • Informacje dodatkowe: Dział Nauki AFiBV – 2245 72 401, e-mail: nauka@vistul.edu.pl

 

*Uwaga: Organizatorzy nie zapewniają noclegu w ramach organizowanej konferencji.

*Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu konferencji.