Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Zbigniew Olesiński –  Przewodniczący rady naukowej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych AFiBV

prof. dr hab. Longin Pastusiak – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych AFiBV

prof. dr hab. Jan Sulmicki – Centrum Badań Azjatyckich, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

prof. dr hab. Krzysztof Starzyk – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

dr hab. Wojciech Huebner, prof. AFiBV – Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich

dr hab. Marta Götz, prof. AFiBV – Prorektor AFiBV ds. Nauki

dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiBV – Pełnomocnik rektora ds. badań

dr inż. Barbara Karlikowska – Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV

dr hab. Marek Gruchelski – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

dr hab. Adam Grzegorczyk – Wyższa Szkoła Promocji

dr Zygmunt Janiec – Uczelnia Łazarskiego

dr Katarzyna Nawrot – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Konrad Prandecki –Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

dr Marek Kulczycki – Prezes NestBank

mgr Magdalena Rybicka – Centrum Badań Azjatyckich, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

mgr inż. Wioletta Wieszczycka – Centrum Badań Azjatyckich, Akademia Finansów i Biznesu Vistula