Dr Zygmunt Janiec

Dr Zygmunt Janiec

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował nauki polityczne i zarządzanie. W długiej karierze zawodowej zajmował się pracą naukową i naukowo-dydaktyczną (asystent na Uniwersytecie Warszawskim,  asystent i adiunkt w SGGW, adiunkt w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych) z działalnością praktyczną ( prezes Spółdzielni Budowlano –  Mieszkaniowej „Plon” w Warszawie, dyrektor generalny Izby Inwestorów Zagranicznych w Polsce, polski radca handlowy na Bliskim Wschodzie i w Los Angeles, pracownik Sejmu RP). W pracy dydaktycznej wykorzystuje zdobyta wiedzę praktyczną. Prowadził wykłady w Szwecji, Holandii i w Turcji.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

  1. Dyplomacja Unii Europejskiej,w tym w państwach azjatyckich.
  2. Polityka zagraniczna USA w Europie i w Azji.
  3. Zmiany zachodzące w systemie regulacyjnym gospodarki światowej.
  4. Międzynarodowa promocja gospodarcza.
  5. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.