Zadania Instytutu

Zadania Instytutu:

  • Prowadzenie badań naukowych nad krajami współczesnej Azji i nad Eurazją rozumianą jako całość, ich kontekstem kulturowym i historycznym oraz współczesnymi inicjatywami dotyczącymi reaktywowania mechanizmu Szlaku Jedwabnego (wraz z kontekstem kulturowym i historycznym oraz analizą narodowych i regionalnych perspektyw postrzegania tych zjawisk);
  • Przygotowanie specjalnych, nowatorskich programów dydaktycznych, na przykład w ramach Szkół Letnich uruchamianych przy Uczelni Vistula i poświęconych tematyce współczesnej Azji, Jedwabnego Szlaku wraz z ich kontekstowi kulturowemu i historycznemu, prowadzonych w duchu wielodyscyplinarnym i wielokulturowym, w języku polskim i językach obcych;
  • Zapewnienie opieki promotorskiej (na ogólnych zasadach przyjętych w Vistuli) dla grupy studentów (krajowych i zagranicznych) przygotowujących rozprawy doktorskie;
  • Rozwijanie kontaktów międzynarodowych wraz z organizowaniem konferencji poświęconych zasadniczemu nurtowi badan i dydaktyki;
  • Przygotowanie inicjatyw badawczych przedkładanych do finansowania ze źródeł zewnętrznych, przygotowanie wyników badan do publikacji i rozpowszechnienia.