Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Wojciech Huebner – Dyrektor Centrum Badań Azbatyckich AFiBV

mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjncych Centrum Badąa Azjatyckich AFiBV

mgr inż. Wioletta Wieszczycka – Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji Centrum Badań Azjatyckich AFiBV

mgr Marta Woźniak – Dział Nauki, Sekretarz konferencji

dr Daria Lebedeva – Centrum Badań Azjatyckich AFiBV