Dr Krzysztof R. Nowakowski

Dr Krzysztof R. Nowakowski

Wykładowca współpracujący na  Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  W 1996 roku uzyskał stypendium od International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w krajach środkowo – europejskich. Staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations – USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia – 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA – 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski). Dr Krzysztof Nowakowski jest autorem 3 publikacji książkowych, współautorem 8 publikacji zbiorowych i 15 artykułów w wielu czasopismach. Uczestniczył w badaniach realizowanych w współpracy z organizacjami zagranicznymi i krajowymi np. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obecnie współpracuje z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Społecznym  (SWPS w Warszawie). Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień jak stosunki międzynarodowe, socjologia ekonomiczna i polityka gospodarcza, marketing globalny, różnorodność kulturowa organizacji z udziałem kapitału azjatyckiego, w szczególności; koreańskiego, japońskiego i chińskiego.